Nowe specyfikacje ACEA 2022 na rzecz wyższych osiągów nowoczesnych silników

1 maja 2022 r. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA) opublikowało nowe specyfikacje olejów ACEA (2022 ACEA Heavy Duty Oil Sequences). Specyfikacje te określają wymagane właściwości eksploatacyjne olejów silnikowych pod względem ich zdolności do ochrony silnika przed zużyciem, powstawaniem osadów, korozją i degradacją oleju. Szczegółowe wymagania różnią się w zależności od rodzaju badanego oleju silnikowego, a także typu silnika i warunków pracy.

Ta aktualizacja wprowadza szereg zmian w porównaniu ze specyfikacjami ACEA 2016. Są to między innymi nowe kategorie olejów i nowy sprzęt do badania silników.

ACEA E8 zastępuje ACEA E6

Nowa kategoria ACEA E8 kładzie większy nacisk na czystość tłoków, wraz z wprowadzeniem nowego sprzętu do badania silników OM471 firmy Daimler, który zastępuje OM 501LA. Wprowadzenie silnika OM 471 wiąże się ze znacznym wzrostem osiągów w celu spełnienia wymagań dotyczących dłuższych okresów między wymianami oleju. Próby nowego silnika OM 471 wyznaczają nowy standard branżowy pod względem intensywności i czasu trwania badań, których realizacja trwa cały miesiąc. Zwiększona czystość tłoków jest tu niezbędna, aby poradzić sobie z wyższymi temperaturami roboczymi najnowszych silników do dużych obciążeń rodziny Euro VI, które wykorzystują systemy SCR, wymagane przez przepisy Euro VI dotyczące emisji NOx, i w przypadku których okresy między wymianami oleju są dłuższe.

Dzięki włączeniu ugruntowanych już badań silnika ASTM opracowanych dla API CK-4, wprowadza się również specyfikacje dotyczące wydajności utleniania i napowietrzania.

Nowa podkategoria E7: Cat 1N

Kategoria olejów silnikowych ACEA E7, przeznaczonych do stosowania w szybkoobrotowych, czterosuwowych silnikach wysokoprężnych z recyrkulacją spalin (EGR), została zmodyfikowana o nową podkategorię E7-2022. Ta podkategoria posiada bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności niż kategoria E7-2016, którą zastępuje.

Cat 1N zastępuje OM 501LA dla kategorii olejów silnikowych ACEA E7-2022, które są przeznaczone do stosowania w wysokoobrotowych, czterosuwowych silnikach wysokoprężnych z recyrkulacją spalin (EGR). Nowe badanie OM 471 jest bardziej wymagające niż poprzednie badania stosowane wobec olejów silnikowych kategorii ACEA E7.

Nowa podkategoria E11: Cat C13

Cat C13 zastępuje OM 501LA dla kategorii olejów silnikowych ACEA E11, przeznaczonych do stosowania w szybkoobrotowych, czterosuwowych silnikach wysokoprężnych z EGR i urządzeniami do oczyszczania spalin, takimi jak filtry cząstek stałych. Kategoria C13 ma być dopasowana do specyfikacji API CK-4 dla olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach wysokoprężnych z EGR i urządzeniami do oczyszczania spalin.

ACEA zezwala na korzystanie z danych OM 501LA

ACEA umożliwia wykorzystanie danych z OM 501LA w celu wykazania zgodności z normami ACEA E4-2022, E7-2022 i E11-2022 dotyczącymi czystości tłoków. Oznacza to, że oleje silnikowe, które były wcześniej testowane za pomocą badania OM 501LA, nadal mogą być stosowane w celu wykazania zgodności z obowiązującymi normami ACEA, mimo że specyfikacja OM 501LA została zastąpiona przez Cat 1N i Cat C13 dla odpowiednich kategorii olejów silnikowych.

Zwiększone limity testowe dla silników wysokoprężnych HD

Nowa specyfikacja ACEA 2022 przewiduje bardziej rygorystyczną próbę czystości tłoków CEC L-104 Biofuel dla kategorii olejów silnikowych ACEA E8-2022 i E11-2022. Dzięki temu badanie powinno precyzyjniej oddawać warunki pracy tych olejów w trakcie rzeczywistego użytkowania.

Nowe wymagania określają również wyższe limity badania zużycia silnika Mack T-12 dla olejów silnikowych kategorii ACEA E8-2022. Limity zostały teraz podniesione do tego samego poziomu, który występuje dla kategorii ACEA E11-2022, co sprawia, że wymagania dotyczące wydajności dla kategorii ACEA E8-2022 są bardziej rygorystyczne.

Dzięki nowym elementom i ustawieniom limitów wymagania ACEA 2022 dotyczące olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach wysokoprężnych do dużych obciążeń są teraz bardziej zgodne z innymi standardami branżowymi, odpowiednio MB 228.51 (ACEA E8-2022), API CI-4 (ACEA E7-2022) i API CK-4 (ACEA E11-2022).

Nowe specyfikacje ACEA 2022 stanowią aktualizację poprzednich norm ACEA 2016, z naciskiem na poprawę wydajności i ochrony zapewnianej przez oleje silnikowe. Dzięki tym zmianom oleje silnikowe mają nadążyć za rosnącą złożonością i wymaganiami dotyczącymi wydajności nowoczesnych silników.