Termin ważności środków smarnych

Po tym, jak nasze środki smarne opuszczą zakład Q8Oils, ich dalsza przydatność do użycia zależy od jakości procedur przechowywania ich i obchodzenia się z nimi. Aby zagwarantować maksymalny okres trwałości środków smarnych, należy wziąć pod uwagę kilka wskazówek.

Jakość olejów i smarów Q8Oils opuszczających blendownię jest ściśle monitorowana i kontrolowana. Podczas produkcji, pakowania i transportu dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że produkty są wolne od zanieczyszczeń i co najmniej osiągają podane specyfikacje.

Kiedy jednak te środki smarne są przechowywane w magazynach klientów, ich trwałość zależy w dużej mierze od warunków otoczenia i warunków przechowywania.

Warunki wpływające na trwałość

Utlenianie występuje we wszystkich olejach, które mają kontakt z powietrzem. Dotyczy to także olejów i smarów w czasie przechowywania. Formuła oleju wpływa na tempo utleniania i trwałość produktu:

  • Olej bazowy: wysoko rafinowane oleje mineralne i syntetyczne węglowodory wydłużają okres trwałości, natomiast oleje mineralne niższej jakości i estry nieorganiczne skracają go.
  • Dodatki: Obecność dodatków antykorozyjnych i przeciwutleniaczy wydłuża okres trwałości, natomiast dodatki przeciwzużyciowe EP skracają ten okres.
  • Zagęszczacz: Obecność zagęszczacza w smarze może zwiększyć tempo degradacji, ograniczając trwałość produktu.

Koncerny naftowe zazwyczaj podają okres ważności produktów, które oferują w sprzedaży. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród naszych konkurentów oraz własnego doświadczenia rekomendujemy następujące okresy trwałości w przypadku przechowywania produktu w środowisku zamkniętym:

 

Oleje bazowe powyżej 5 lat
Oleje silnikowe 5 lat
Oleje do silników gazowych 5 lat
Oleje morskie 5 lat
Oleje walcownicze powyżej 5 lat*
Oleje turbinowe powyżej 5 lat
Oleje obiegowe powyżej 5 lat
Oleje przekładniowe 3 lata
Oleje do form 3 lata
Oleje hydrauliczne 5 lat
Przemysłowe oleje przekładniowe 5 lat
Rozpuszczalne oleje do obróbki metali 6-12 miesięcy w zależności od produktu
Smary 3 lata

 

Na tempo degradacji środka smarnego mają również wpływ warunki otoczenia i warunki przechowywania.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na trwałość oleju są:

  • Temperatura przechowywania: zwiększenie temperatury przechowywania oleju o 10°C (o 18°F) podwaja tempo utleniania, co skraca żywotność oleju o połowę.
  • Ekspozycja na światło
  • Wilgotność, tlen: obecność wody zwiększa tempo utleniania.
  • Środowisko przechowywania (z przykryciem lub bez, w pomieszczeniu lub na zewnątrz)