Q8 Hogarth: trwałe rozwiązanie dla nowoczesnych zastosowań hydraulicznych

Nowoczesne układy hydrauliczne pracują przy stosunkowo małych objętościach oleju hydraulicznego, generując większe obciążenia naprężeniowe dla środków smarnych. Gama Q8 Hogarth oferuje oleje hydrauliczne o ulepszonych właściwościach lepkościowych w celu zmniejszenia wpływu temperatury na lepkość oleju. Zostały one opracowane, aby zapewnić bezproblemową pracę i wydłużony okres między wymianami oleju dzięki doskonałej stabilności oksydacyjnej.

Instalacje hydrauliczne pracują w warunkach bardzo zmiennych temperatur i wysokich obciążeń mechanicznych. Nie tylko temperatury otoczenia zmieniają się w zależności od pory roku, ale również temperatury robocze mogą wahać się od skrajnie niskich do skrajnie wysokich. Wyzwaniem dla olejów hydraulicznych w tych warunkach jest utrzymanie ich lepkości przez długi czas. Jeśli lepkość oleju spadnie zbyt nisko, istnieje ryzyko kosztownego uszkodzenia pompy.

Korzyści płynące z zastosowania olejów hydraulicznych Q8 Hogarth:

Zwiększona stabilność lepkości dzięki doskonałemu polepszaczowi VI

Dzięki stabilnemu wysokiemu wskaźnikowi lepkości VI, oleje hydrauliczne Q8 Hogarth mogą wytrzymać większe obciążenia mechaniczne i mają dłuższą żywotność. Rezultat: długotrwała stabilna lepkość. Poniższy wykres pokazuje zwiększoną stabilność lepkościową oleju Q8 Hogarth 46.

Poprawiona stabilność oksydacyjna

Zastosowanie wysokiej jakości syntetycznego oleju bazowego gwarantuje zwiększoną stabilność oksydacyjną, wydłużając okres wymiany oleju bez produktów utleniania i osadów. Możliwe są okresy wymiany oleju pomiędzy 4000 a 6000 godzin. Poniższy wykres porównuje przedłużoną stabilność oksydacyjną Q8 Hogarth 46 z innymi produktami.

Wysoka odporność na ścinanie

W recepturze Q8 Hogarth zastosowano najnowsze dodatki cynku o bardzo skutecznej ochronie przeciwzużyciowej. W rezultacie, odporność na zużycie jest na bardzo wysokim poziomie (12 punktów w teście FZG*). Dodatkowo przewodność elektryczna jest wyższa niż w przypadku olejów hydraulicznych nie zawierających cynku.

*FZG to skrót od „Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau”, czyli Instytutu Technicznego Badań nad Przekładniami i Mechanizmami Napędowymi.

Oszczędność energii

Ponieważ oleje hydrauliczne Q8 Hogarth mogą pracować w optymalnym zakresie lepkości, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach roboczych, generują oszczędności energii. Stabilna lepkość w środowisku niskotemperaturowym zmniejsza tarcie, prowadząc do zysków mechanicznych. Stabilna lepkość w środowiskach wysokotemperaturowych redukuje wewnętrzne i zewnętrzne wycieki, prowadząc do zysków objętościowych.

Q8 Hogarth zwiększa wydajność, żywotność komponentów i oszczędność energii

Q8Oils oferuje Q8 Hogarth – olej hydrauliczny o długiej żywotności do stosowania w układach hydraulicznych narażonych na duże wahania temperatury. Zastosowanie bardzo precyzyjnie dobranego pakietu dodatków zapewnia bardzo stabilne zachowanie lepkości, co prowadzi do wydłużenia żywotności komponentów, zwiększenia produktywności i oszczędności energii. Dzięki doskonałej stabilności oksydacyjnej, olej Q8 Hogarth został opracowany z myślą o dłuższej żywotności. Bardzo skuteczne dodatki przeciwzużyciowe wydłużają żywotność instalacji hydraulicznej.

O Q8Oils

Q8Oils jest spółką zależną Kuwait Petroleum Corporation, jednej z największych firm zajmujących się przerobem ropy naftowej na świecie, popularnie nazywana Q8. Oleje Q8Oils są ukierunkowane na zwiększenie rentowności i zrównoważony rozwój działalności klientów – użytkowników olejów. Firma opracowuje, produkuje i dostarcza kompleksowe portfolio ponad 1000 zaawansowanych technologicznie środków smarnych do każdego zastosowania, od najmniejszego silnika do największej maszyny. Więcej o olejach hydraulicznych Q8Oils możesz dowiedzieć się wysyłając zapytanie na adres: przemysl@syntaco.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *