Rozwój olejów do silników gazowych Q8 Mahler

Do wczesnych lat 80. nie było zapotrzebowania na grupę olejów smarowych specjalnie opracowanych do silników gazowych, mimo że w 1860 r. opracowano i sprzedano pierwszy komercyjnie opłacalny silnik gazowy. Silniki te zostały wycofane z eksploatacji po 1900 r., kiedy paliwo gazowe zostało zastąpione przez ten sam typ silnika spalinowego zasilanego olejem napędowym lub benzyną. W 1985 r. firma Q8Oils utworzyła własny dział badawczo-rozwojowe, aby stworzyć gamę olejów do silników gazowych Q8 Mahler. Miało to miejsce w okresie gdy przemysł energetyczny zaczął dążyć w kierunku wykorzystania gazu ziemnego do zastąpienia węgla jako czynnika napędzającego elektryczność. W 1990 roku Q8Oils wprowadził na rynek swoją pierwszą gamę olejów Mahler LA, MA i HA, oznaczającą niską, średnią i wysoką zawartość popiołu. Od tego momentu dział badań i rozwoju uwzględniał zapotrzebowanie klientów, a oleje były wycofywane, ponieważ zostały zastąpione przez bardziej zaawansowane o wysokich osiągach.

Seria Q8 Mahler: Zawsze jako pierwsi wprowadzamy ulepszenia technologiczne

Minęło kolejne 14 lat, zanim Q8Oils wypuścił swoją gamę olejów G, po znacznym wysiłku włożonym w opracowanie technologii czystych silników.

Seria Mahler G wprowadziła do produktu subtelne cechy. Mahler G4 jest przeznaczony do silników wrażliwych na tworzenie się osadów, o zawartości popiołu siarczanowego 0,4% i wysoce skutecznych dyspergatorów. Mahler G5 to wariant G4 o nieco wyższym TBN i innej charakterystyce działania. Standardowa TBN w olejach silnikowych na gaz ziemny mieści się w zakresie od 5 do 8 mg KOH/g, ale dla alternatywnych paliw gazowych – biogazu, gazu wysypiskowego, gazu ściekowego, gazu kwaśnego i innych zanieczyszczonych gazów, Q8 opracował Mahler G8 i G10 o wyższych TBN. Seria G8 ma TBN 8 mg KOH/g, aby przeciwdziałać wysokiemu poziomowi kwasu generowanego podczas spalania, podczas gdy G10 oferuje wysoką rezerwę przy TBN wynoszącym 10 mg KOH/g i jest przeznaczony do zastosowań, w których występują długie okresy między wymianami. Do 2007 roku Q8Oils używał syntetycznego oleju bazowego grupy III, dzięki czemu Mahler serii R nadaje się do ekstremalnych warunków pracy. Nawet w wysokich temperaturach poziom utlenienia jest stabilny, a olej jest w stanie zapewnić dłuższe okresy między wymianami. Dwa lata później został wprowadzony Q8 Mahler Maxx jako olej, który przewyższał wszystkie inne w zwalczaniu najbardziej agresywnych i kwaśnych paliw gazowych. Wysoka zawartość popiołu siarczanowego, 1,2% masy, wskaźnik TBN na poziomie 11, utrzymuje w czystości elementy silnika, chroni przed rdzą i korozją oraz osiąga wysoką odporność na utlenianie, umożliwiając w ten sposób uzyskanie długich okresów między wymianami. Kiedy produkty serii GR5 i GR8 zostały wprowadzone w 2013 roku, główną ich cechą było włączenie zoptymalizowanej wiskozymetrii. Zapewnia to olejowi zwiększoną smarowność, co skutkuje lepszą ochroną silnika przed zużyciem, doskonałą płynnością w niskich temperaturach i łatwiejszym rozruchem silnika, zwłaszcza gdy silnik jest zimny. Bazując na wydajności olejów klasy GR, Q8Oils pracuje nad następną generacją produktów Mahler. W trakcie badań Q8Oils będzie nadal koncentrować się na osiągnięciu:

 • Czystsze silniki
 • Dłuższe okresy między wymianami oleju
 • Niższe całkowite koszty eksploatacyjne

Prace już wykazują obiecujące ulepszenia…

 1. Zmniejszenie wpływu światła ultrafioletowego na oleje bazowe
 2. Mniej osadów silnikowych – dalsza poprawa czystości silnika
 3. Poprawiona stabilność termiczna i oksydacyjna

Znacząca poprawa w zakresie:

 • Stabilności oksydacyjnej
 • Stabilności poziomu kwasów
 • Utrzymania wskaźnika TBN

Szczegóły testu:

 • Silnik jednocylindrowy
 • Temperatura pracy 155 °C
 • Hotspot 220 °C
 1. Niższe zużycie oleju
 2. Lepsze wykorzystanie danych eksploatacyjnych w celu lepszego wglądu w wydajność
 3. Lepszy wybór odpowiedniego produktu dzięki testom oceny wydajności
Oleje do silników gazowych Q8 Mahler

Firma Q8Oils zajmuje się opracowywaniem, produkcją i sprzedażą środków smarnych dla przemysłu i motoryzacji spełniających wymagania klientów  w wielu segmentach rynku, w tym olejów do silników gazowych – Q8 Mahler. Po 20 latach i milionach godzin pracy oleje Q8 Mahler zdobyły pozycję lidera rynku. Na oleju Q8 Mahler pracuje tysiące silników gazowych na całym świecie; referencje i aprobaty pochodzą od wiodących producentów silników takich jak GE Jenbacher, GE Waukesha, Caterpillar Energy Solutions GmbH (Caterpillar, MWM), Ficantieri, GMT (VM), Perkins, Guascor, MAN, Deutz, Rolls Royce Bergen, Tedom i Wartsila.

Wymienione poniżej produkty stanowią tylko część oferty.

Gaz ziemny i biogaz (niskosiarkowy)
Q8 Mahler MA SAE 40 Q8 Mahler MA nadaje się do szerokiej gamy silników. Posiada zrównoważoną charakterystykę pracy i jego wartość TBN dobrano pod kątem kontrolowania poziomu kwasów i zmniejszenia częściowości wymiany oleju.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 5,5 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Q8 Mahler G5 SAE 40 Olej nadaje się do pracy z gazem ziemnym, biogazem i gazem ze składowisk odpadów. Q8 Mahler G5 opracowano specjalnie pod kątem ograniczenia tworzenia osadów, co zapewnia doskonałą czystość silnika. Olej szczególnie nadaje się do pracujących z wysokim ciśnieniem silników gazowych, lecz również do silników o niższym ciśnieniu w cylindrze BMEP

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 6,0 mg KOH/g, Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Q8 Mahler GR5 SAE 40 Syntetyczny olej do stacjonarnych silników gazowych. Q8 Mahler GR5 posiada doskonałe właściwości w zakresie utleniania, kontroluje czystość tulei cylindrowej i zużycie oleju przy wyższych temperaturach tulei i pierścienia tłokowego.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 6.0mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Q8 Mahler R SAE 40 Q8 Mahler R produkowany jest na bazie olejów syntetycznych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Duża stabilność utleniania nawet w wysokich temperaturach pozwala wydłużyć okres pomiędzy wymianą oleju.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 7,0mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Biogaz, gaz ze składowisk odpadów, ze ścieków i inne wysoko zanieczyszczone gazy
Q8 Mahler HA SAE 40 Q8 Mahler HA to wariant Q8 Mahler MA przeznaczony dla silników pracujących na gazach agresywnych. Posiada dużą rezerwę TBN, aby poradzić sobie z wysokim poziomem kwasów powstających podczas spalania.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 7.9 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,9 %

Q8 Mahler G8 SAE 40 Q8 Mahler G8 przeznaczony jest do pracujących z wysokim ciśnieniem w cylindrze silników spalających agresywny gaz. Posiada dużą rezerwę TBN, aby poradzić sobie z wysokim poziomem kwasów powstających podczas spalania.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 8,0 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,8 %

Q8 Mahler G10 SAE 40 Q8 Mahler G10 przeznaczony jest dla gazów wymagających dużej rezerwy TBN w celu osiągnięcia dłuższych okresów pomiędzy wymianą oleju.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 10 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 1,0 %

Q8 Mahler GR8 SAE 40 Syntetyczny olej do stacjonarnych silników gazowych. Q8 Mahler GR8 posiada także doskonałe właściwości w zakresie utleniania, kontroluje czystość tulei cylindrowej i zużycie oleju przy wyższych temperaturach tulei i pierścienia tłokowego.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 8 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0.8 %

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *