Wykorzystanie zielonych źródeł energii w kogeneracji

Gazy odnawialne, w tym biogaz i biometan, będą miały zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. i pomogą UE zmniejszyć zależność od zewnętrznych dostaw energii. Już dziś stawiane przez Unię Europejską wymogi środowiskowe sprawiają, że klienci w Polsce dostrzegają potrzebę stosowania czystych technologii i rozwijają programy związane z biogazem i biometanem. W Polsce działa ponad 300 biogazowni, które wykorzystują naturalne źródła energii w tym biogaz. Wśród istotnych zalet należy możliwość łatwego magazynowania biogazu i produkowania go w stałym tempie, co pomaga zrównoważyć dostawy energii z nieciągłych źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Można nim również handlować i produkować go w Polsce, unikając uzależnienia od dostawców zewnętrznych.

Biogaz jest już dostępny, a ponadto jest konkurencyjny cenowo, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie pozytywne efekty zewnętrzne powstające przy produkcji tego typu gazów. Europa jest obecnie największym producentem biogazu i biometanu na świecie, a zwiększenie skali produkcji tych gazów odnawialnych będzie niezbędne do zaspokojenia zapotrzebowania na energię odnawialną do 2030 roku i osiągnięcia celów klimatycznych do 2050 roku.

Biogaz jest wytwarzany z różnych rodzajów odpadów organicznych, co pozwala przekształcić odpady w cenne zasoby. Odpady żywnościowe lub ścieki można odzyskiwać w naszych miastach i wykorzystywać do produkcji energii odnawialnej, co pomaga rozwijać lokalną biogospodarkę. Na terenach wiejskich pozostałości z hodowli zwierząt lub biomasa rolnicza mogą zostać zoptymalizowane i przekształcone w energię, natomiast odpady pofermentacyjne mogą być wykorzystane jako nawóz organiczny. Połączenie działalności rolniczej z produkcją energii odnawialnej za pomocą biogazu przynosi wiele korzyści: pomaga rolnikom efektywnie gospodarować odpadami i pozostałościami, zmniejsza emisje z rolnictwa oraz poprawia jakość gleby i różnorodność biologiczną na polach uprawnych.

Promowanie zrównoważonych i wydajnych praktyk rolniczych jest ważnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ sprawia, że rolnictwo staje się bardziej zrównoważone i konkurencyjne pod względem kosztów.

Odnawialna energia cieplna i elektryczna (kogeneracja)

Silniki kogeneracyjne (CHP) zwane również silnikami gazowymi są powszechnie stosowanym sposobem wykorzystania biogazu w Polsce. Idea kogeneracji polega na tym, że łączne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej jest bardziej efektywne niż wytwarzanie ich osobno. W zależności od konstrukcji biogazowni część ciepła z kogeneracji może być wykorzystywana do wspomagania procesów produkcyjnych – np. do utrzymania odpowiedniej temperatury. Wyprodukowana energia elektryczna jest głównie wprowadzana do sieci elektroenergetycznej, natomiast nadwyżki ciepła można wykorzystać do lokalnego ogrzewania

Oleje do silników gazowych Q8 Mahler

Współczesne stacjonarne silniki gazowe są narażone na ekstremalne warunki pracy. Wymaga to zaawansowanych środków smarnych o wyjątkowej stabilności oksydacyjnej i niskiej zawartości popiołu. Nasza seria Q8 Mahler oferuje najlepsze rozwiązania pozwalające utrzymać silnik w czystości i obniżyć koszty eksploatacji. Po 20 latach i milionach godzin pracy oleje Q8 Mahler zdobyły pozycję lidera rynku. Na oleju Q8 Mahler pracuje tysiące silników gazowych na całym świecie; referencje i aprobaty pochodzą od wiodących producentów silników takich jak Jenbacher, MWM, MTU, Waukesha, Caterpillar, Perkins, Guascor, MAN, Deutz, Rolls Royce Bergen, Tedom i Wartsila.

Nasze oleje do silników gazowych

Gaz ziemny i biogaz (niskosiarkowy)
Q8 Mahler MA SAE 40 Q8 Mahler MA nadaje się do szerokiej gamy silników. Posiada zrównoważoną charakterystykę pracy i jego wartość TBN dobrano pod kątem kontrolowania poziomu kwasów i zmniejszenia częściowości wymiany oleju.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 5,5 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Q8 Mahler G5 SAE 40 Olej nadaje się do pracy z gazem ziemnym, biogazem i gazem ze składowisk odpadów. Q8 Mahler G5 opracowano specjalnie pod kątem ograniczenia tworzenia osadów, co zapewnia doskonałą czystość silnika. Olej szczególnie nadaje się do pracujących z wysokim ciśnieniem silników gazowych, lecz również do silników o niższym ciśnieniu w cylindrze BMEP

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 6,0 mg KOH/g, Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Q8 Mahler GR5 SAE 40 Syntetyczny olej do stacjonarnych silników gazowych. Q8 Mahler GR5 posiada doskonałe właściwości w zakresie utleniania, kontroluje czystość tulei cylindrowej i zużycie oleju przy wyższych temperaturach tulei i pierścienia tłokowego.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 6.0mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Q8 Mahler R SAE 40 Q8 Mahler R produkowany jest na bazie olejów syntetycznych do zastosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Duża stabilność utleniania nawet w wysokich temperaturach pozwala wydłużyć okres pomiędzy wymianą oleju.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 7,0mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,5 %

Biogaz, gaz ze składowisk odpadów, ze ścieków i inne wysoko zanieczyszczone gazy
Q8 Mahler HA SAE 40 Q8 Mahler HA to wariant Q8 Mahler MA przeznaczony dla silników pracujących na gazach agresywnych. Posiada dużą rezerwę TBN, aby poradzić sobie z wysokim poziomem kwasów powstających podczas spalania.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 7.9 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,9 %

Q8 Mahler G8 SAE 40 Q8 Mahler G8 przeznaczony jest do pracujących z wysokim ciśnieniem w cylindrze silników spalających agresywny gaz. Posiada dużą rezerwę TBN, aby poradzić sobie z wysokim poziomem kwasów powstających podczas spalania.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 8,0 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0,8 %

Q8 Mahler G10 SAE 40 Q8 Mahler G10 przeznaczony jest dla gazów wymagających dużej rezerwy TBN w celu osiągnięcia dłuższych okresów pomiędzy wymianą oleju.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 10 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 1,0 %

Q8 Mahler GR8 SAE 40 Syntetyczny olej do stacjonarnych silników gazowych. Q8 Mahler GR8 posiada także doskonałe właściwości w zakresie utleniania, kontroluje czystość tulei cylindrowej i zużycie oleju przy wyższych temperaturach tulei i pierścienia tłokowego.

Całkowita liczba zasadowa D 2896 = 8 mg KOH/g Zawartość popiołu siarczanowego = 0.8 %

Wybierając Q8Oils, wybierasz również…

  1. Własne centrum badawczo – rozwojowe

Większość olejów do silników gazowych jest blendowana przy użyciu pakietów dodatków, ale w Q8Oils sami dobieramy dodatki, aby sprostać każdemu wyzwaniu silnika. Dzięki temu unikalnemu podejściu tworzymy najnowocześniejsze środki smarne, które znacznie przewyższają specyfikacje olejów silnikowych.

  1. Obniżenie kosztów operacyjnych

Nasze środki smarne nie tylko utrzymują silniki w czystości, ale także ograniczają czas przestojów i koszty serwisu, wydłużają okresy między wymianami oleju w silniku i ostatecznie zwiększają wydajność, co obniża koszty operacyjne.

  1. Poczucie bezpieczeństwa

Jako globalny gracz oferujący wydajne produkty i doskonałe usługi wsparcia, zapewniamy naszym klientom poczucie komfortu. Nasze dedykowane zasoby wyróżniają nas w branży i pozwalają nam skupić się na znalezieniu rozwiązania dla każdego wyzwania klienta, co jest dla nas najważniejsze.

  1. Aprobaty producentów silników gazowych

Q8Oils jest w czołówce firm oferujących innowacyjne rozwiązania na stale zmieniającym się rynku. Nasza bliska współpraca z producentami OEM pozwala nam oferować oficjalne aprobaty dla naszych produktów, które stanowią część naszych standardów jakości. Asortyment Q8 Mahler jest zatwierdzony przez wszystkich wiodących producentów OEM silników gazowych.

Caterpillar TEDOM
MWM Rolls Royce
Jenbacher Waukesha
Liebherr

 

  1. Partnerska współpraca Q8Oils i INNIO Jenbacher

Firma Q8Oils podpisała długoterminową globalną umowę partnerską z INNIO Jenbacher na dostawę środków smarnych do wszystkich silników gazowych Jenbacher, które pracują na gazie innym niż ziemny, w tym biogazie, gazie ściekowym i gazie wysypiskowym.

Połączenie doświadczenia technicznego i wiedzy firm INNIO Jenbacher i Q8Oils pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć trwałość i wydajność silników Jenbacher typu 2, 3, 4 i 6. Obie firmy są głęboko przekonane, że to partnerstwo przyniesie nowe korzyści właścicielom i operatorom silników gazowych

O Q8Oils:

Q8Oils jest częścią Kuwait Petroleum Corporation (KPC), która znajduje się w pierwszej dziesiątce największych koncernów petrochemicznych na świecie. Kuwait Petroleum Corporation pomaga zaspokoić światowe zapotrzebowanie na ropę naftową poprzez zróżnicowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wszystkie aspekty przemysłu petrochemicznego, od poszukiwań na lądzie i na morzu, poprzez produkcję i rafinację, petrochemię, transport morski i sprzedaż detaliczną. Produkty, usługi i rozwiązania Q8Oils są ukierunkowane na zwiększenie rentowności i zrównoważony rozwój działalności klientów – użytkowników olejów. Q8Oils opracowuje, produkuje i dostarcza kompleksowe portfolio ponad 1000 zaawansowanych technologicznie środków smarnych do każdego zastosowania, od najmniejszego silnika do największej maszyny. W oparciu o szeroko zakrojone działania badawczo-rozwojowe prowadzone we własnych europejskich laboratoriach oraz we własnych blendowniach produkowana jest szeroka gama olejów. Q8Oils stosuje wysokiej jakości oleje bazowe i najnowsze innowacje technologiczne, aby zagwarantować produkty najwyższej jakości, zatwierdzone przez wszystkich głównych producentów.

Klienci z ponad 90 krajów na całym świecie wybierają Q8Oils ze względu na jakość produktów oraz łatwość prowadzenia interesów. Dzięki silnemu ukierunkowaniu na klienta, opartemu na innowacyjności produktów i usług, wiedzy technicznej i wsparciu, Q8Oils jest najlepszym dostawcą środków smarnych dla wiodących firm na rynku olejowym. W Polsce Q8Oils działa poprzez autoryzowanego dystrybutora środków smarnych – Syntaco. Więcej informacji o olejach do silników gazowych Q8Oils możesz dowiedzieć się na stronie www.q8oils.com lub wysyłając zapytanie na adres: sprzedaz@syntaco.pl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *